Vanwege de lager gelegen weilanden en paardenbak hebben we hier een nieuwe sloot gegraven en drainage aangelegd. Ook hebben grond verplaatst en de weilanden rond gelegd en opnieuw ingezaaid. Met grasbeton blokken hebben wij een verharde weg gemaakt van de stallen naar het weiland.